ปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560
เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช
เปิดทำการ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560

 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ