เปิดทำการครี่งวัน

ในวันที่ 30 ต.ค. 2557  เวลา 08.30 - 12.00 น.

เนื่องจากเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

และเปิดทำการปกติในวันที่ 31 ต.ค. 2557 เป็นต้นไป

 

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ