ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

สอ.รพ. มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ เข้ากองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.

โดย admin
 วันที่ 10 เม.ย. 2563 00:00 น.
 964
พล.ต.ต. ทรงชัย สิมะโรจน์ ประธาน สอ.รพ., คณะกรรมการ และผู้จัดการ
ร่วมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.
จำนวน 2,400,000 บาท เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุคลากร รพ.ตร.
โดย พล.ต.ท. วิฑูรย์  นิติวรางกูร พตร. เป็นผู้รับมอบ