ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-1206248, 090-5586083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2563 (12 เดือน) และรุ่น 2/2563 (18 เดือน)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 เม.ย. 2563 22:22 น.
 296

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ...

รุ่น 1/2563 ระยะเวลา 12 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • แบบฟอร์มขอเปิดโครงการ (1/2563)


รุ่น 2/2563 ระยะเวลา 18 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.05 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • แบบฟอร์มขอเปิดโครงการ (2/2563)

**ทั้งนี้ผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป