ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับผู้เกษียณอายุ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 08:05 น.
 762
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับผู้เกษียณอายุ
ประกาศ

อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไข
1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญ สอ.รพ.ตร. เท่านั้น 
2. อายุ 60 ปีขึ้นไป 
3. ฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน เดื่อนละ 30,000 บาท 
4. ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท 
5. ดอกเบี้ยจะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก เล่ม (20)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ทําการสหกรณ์ หรือ
โทร.02-251-1070 ต่อ 102-103 ฝ่ายการเงิน (สายใน โทร.6477)