ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

บ.ทริสเรสติ้ง เข้าทบทวนอันดับเครดิต สอ.รพ. ประจำปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 ก.ค. 2563 16:35 น.
 872
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัททริสเรสติ้ง เข้าตรวจกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด
เพื่อการทบทวนอันดับเครดิตประจำปี 2563 ทั้งนี้จะแจ้งผลการจัดอับดับเครดิตให้สมาชิกทราบในคราวต่อไป