ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 6/2563 (12 เดือน) และรุ่น 7/2563 (18 เดือน)

โดย admin
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 08:00 น.
 60

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ...

รุ่น 6/2563 ระยะเวลา 12 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

รุ่น 7/2563 ระยะเวลา 18 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.90 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

**ทั้งนี้ผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป