ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2564 (12 เดือน) และรุ่น 2/2564 (18 เดือน)

โดย admin
 วันที่ 7 ต.ค. 2564 08:00 น.
 908

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ...

รุ่น 1/2564 ระยะเวลา 12 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

รุ่น 2/2564 ระยะเวลา 18 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

**ทั้งนี้ผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป