ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-1206248, 090-5586083

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์พิเศษ ATM
  3.00%
 • ออมทรัพย์พิเศษ < 5 ล้าน
  2.50%
 • ออมทรัพย์พิเศษ > 5 ล้าน
  2.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉินATM
  4.65%
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
  4.90%
 • เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้น)
  4.40%
 • เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
  4.65%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
  4.15%
 • เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
  4.15%