ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083
โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 14:00 น.

สอ.รพ. มอบเงินบริจาคกองทุนสวัสดิการ รพ.ตร.

โดย admin -  วันที่ 29 ธ.ค. 2565 13:25 น.

สอ.รพ. มอบเงินให้หน่วยงานใน รพ.ตร.

โดย admin -  วันที่ 29 ต.ค. 2565 16:23 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โดย...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.ค. 2565 10:15 น.

พิธีทำบุญครบรอบ 20 ปี สหกรณ์

ครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ นิมนต์พระสง...

โดย admin -  วันที่ 29 มิ.ย. 2565 13:29 น.

สอ.รพ. รับเกียรติบัตร เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564/2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้รับเกียรติบัตร "เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหาน...

โดย admin -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 12:14 น.

ประธาน สอ.รพ. บรรยายให้ความรู้พยาบาลบรรจุใหม่

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 พ.ต.อ. ดนุกฤต กลัมพากร ประธาน สอ.รพ. ได้บรรยายให้ความรู้พยาบาลบรรจุให...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ก.ค. 2563 15:58 น.

สอ.สำนักงาน กพ. ดูงาน สอ.รพ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออ...