ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

สอ.สำนักงาน กพ. ดูงาน สอ.รพ.

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ก.ค. 2563 15:58 น.
 1098
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด
ที่มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ์ในระบบเงินฝาก และระบบอื่นๆ .