ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

ประธาน สอ.รพ. บรรยายให้ความรู้พยาบาลบรรจุใหม่

โดย admin
 วันที่ 25 มี.ค. 2564 12:14 น.
 901
เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 พ.ต.อ. ดนุกฤต  กลัมพากร ประธาน สอ.รพ. ได้บรรยายให้ความรู้พยาบาลบรรจุใหม่ ในหัวข้อ "การเงินสำหรับวัยเริ่มต้น"
เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการออมเงิน เพื่อการใช้จ่าย และเพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยพยาบาลได้ให้ความสนใจในการบรรยายครั้งนี้เป็นอย่างดี.